Optimera fastighetsförvaltningen med rätt teknik

BIM har länge varit känt för sina fördelar inom bygg- och anläggningsprojekt. Men hur kan fastighetsförvaltande bolag dra nytta av BIM?

Vilket värde har BIM inom fastighetsförvaltning?

En central fråga för fastighetsförvaltande bolag är vilken information i en BIM-modell som faktiskt är värdefull. Med den snabba utvecklingen av digitala lösningar kan fastighetsförvaltande bolag inte längre ignorera de många fördelarna med nya tekniker. Att kunna säkerställa areor, komponenter och byggnadsdokumentation är kritisk information som ska kunna genereras och delas enkelt, ha en tydlig struktur och framför allt vara korrekt.

Teknik som möjliggör enklare och säkrare hantering av data är redan en konkurrensfördel, och de bolag som långsiktigt investerar i utveckling av människor, teknik och processer kommer ha stora fördelar. Tänk dig om vi skulle värdera strukturerad byggnadsinformation på samma sätt som vi värderar en bil och dess servicehistorik. Tyvärr lägger många fastighetsförvaltande bolag fortfarande enorma resurser och utsätter sig för stora risker vid transaktioner på grund av bristfälliga underlag. Fastighetsägande har traditionellt sett varit en relativt säker investering med generösa lån och få incitament att optimera ekonomiska processer. Men dessa traditionella synsätt utmanas nu från flera håll.

En byggnads livscykel består av olika faser, och projektfasen är den mest arbetsintensiva fasen där det finns incitament och möjligheter att utveckla och optimera processerna. Å andra sidan hanterar förvaltningen stora volymer av fastighetsbestånd som har byggts över årtionden med olika förutsättningar för tillgång till och användning av information. Det är en komplex uppgift att definiera exakt vilken information (om objekt och komponenter) som kommer att vara intressant och relevant att känna till, samla och analysera under en byggnads livscykel. Det är viktigt att utgå från den information som är relevant för verksamhetens dagliga och strategiska arbete och bygga vidare på den. Det kan vara så enkelt som areainformation, inspektionsdata och övriga krav som är specifika för olika objekt eller komponenter. Att samla in data, samla in rätt data och framför allt använda den på rätt sätt är en långsiktig strategi. Men rätt insatser kan även ge snabba resultat.

Generera värde med BIM

BIM erbjuder betydande fördelar i byggprojekt, men hur kan fastighetsförvaltande bolag dra nytta av dessa fördelar och generera värde med BIM? Genom att använda en BIM-baserad arbetsmetodik får förvaltande organisationer tillgång till exakt information om byggnadens areor, komponenter och deras placeringar, samt tillgång till produkt- och byggnadsdokumentation. För nyare byggnader och nybyggnationer innebär detta att man tar ägarskap över hela informationsflödet från projektering till förvaltning. Detta flöde måste vara oavbrutet, även om det kan finnas kvalitetssäkringar vid överlämning av informationen. BIM underlättar förutseende, planering av underhåll och reparationer, hantering av ändringar och uppdateringar, samt förbättring av byggnadens energieffektivitet och kostnadseffektivitet. Dessutom sparar det enormt mycket tid när det gäller kunskapsöverföring och att söka efter information.

Att bibehålla, utveckla och säkerställa en hållbar drift av fastigheter samtidigt som man säkerställer en stadig ökning av fastighetsvärdet är en komplex utmaning för dagens fastighetsförvaltande bolag. Att fatta beslut baserade på komplett och korrekt information borde vara självklart, men sanningen är att många bolag brister på denna punkt. De har begränsad tillgång till uppdaterade ritningar och felaktiga underlag, vilket i sig är direkt kontraproduktivt för effektiv förvaltning.

Kan vi verkligen uppskatta värdet av att ha exakt information om areor, komponenter och deras placeringar, eller värdet av att alltid ha tillgång till byggnadsdokumentation? Svårt. Men vi vet att okunskap är mycket riskfyllt. Trots att vi kanske inte vill inse det kostar det bolag en förmögenhet varje år när vi ständigt lägger omotiverad tid på att leta efter underlag i röriga system, verifiera data eller försöka få tag på en kollega som kanske har mer information. Det finns med andra ord mycket att vinna genom att skapa bättre översikt och tillgång till korrekt data.

Om ni behöver en optimeringspartner med expertis inom BIM och förvaltning, tveka inte att kontakta Zynka. Vi hjälper er att utnyttja BIM och Digitala tvillingar för att optimera er fastighetsförvaltning och verksamhet.

Andra
bloggar

Blogg

4 mars 2024

Hur man framgångsrikt implementerar en digital tvilling

Blogg

16 februari 2024

Därför är digitala tvillingar nyckeln till framgång

Blogg

24 januari, 2024

Digitala tvillingar i fastighetsbranschen

KONTAKTA OSS
x