Maximerad prestanda med digital precision

Gör det möjligt för din byggnad att nå sin fulla potential med digital precision.

Samla all byggnadsdokumentation på ett ställe för överblick och full kontroll, datadrivna insikter och hållbara fastigheter.

Tryggt och lönsamt

Öka produktivitet och prestanda i förvaltningen

Zynka hjälper fastighetsägare att samla all fastighetsrelaterad data på en plats och generera värdefulla insikter om sina fastigheter med hjälp av digital teknik. Vi är marknadsledande inom BIM, GIS och digitala lösningar för bygg- och fastighetsbranschen, och kan hjälpa dig att maximera värdet av din data, fatta informerade beslut och optimera prestandan i din förvaltningsorganisation.

Vår långa erfarenhet av fastighet, bygg och IT låter oss hjälpa organisationer att hantera kritiska data och processer på ett organiserat och värdeskapande sätt med rådgivning och innovativa digitala verktyg för maximal effekt.

Med digitala byggnader får du en digital tvilling av din fastighet, med kartor och ritningar, ytor och komponenter, dataintegration och analysverktyg. Systemet möjliggör och effektiviserar arbetet med att identifiera, hantera och övervaka alla aktiviteter eller KPI:er som rör fastigheten, som prestandaindikatorer, underhåll, renoveringar och utvecklingsprojekt.

Oavsett om det gäller att optimera befintlig metodik eller utveckla ny så hjälper Zynka dig att lyckas med ditt förvaltnings- och utvecklingsarbete.

Vad vi gör

BIM & IT-ledning

Ett enda system för all din fastighetsdata.

Zynkas förvaltningssystem och ritningsarkiv, digitala byggnader, erbjuder en digital tvilling med kartor och ritningar, utrymmen och komponenter, datorintegration och analys. Plattformen effektiviserar hantering och övervakning av underhåll, renoveringar och utvecklingsprojekt.

Du kan enkelt spåra och hantera objekt i en navigerbar 3D-miljö med all information på en dedikerad geografisk position och bättre förstå och underhålla dina projekt och fastigheter för att optimera deras prestanda och skick.

Våra tjänster inkluderar:

 • Inventering & Datainsamling
 • Koordination & Informationshantering
 • Dataanalys & Beslutsstöd

Vad vi gör

1 / 3

Inventering & datainsamling

Stärk ditt projekt med en digital projektplattform med all data och anvisningar samlat för effektiva informationsflöden och beslut. Med beprövade lösningar säkerställer vi att du kan kommunicera, planera, följa upp och säkra leveranser för alla intressenter och skeden i ditt arbete.

Vi stödjer beslutsfattare med fastighetsbestånd och projekt av alla storlekar. Genom att omvandla verkligheten till tillgängliga modeller skapar vi validerade kartor och ritningar över byggnader, fastigheter och ytor som är skräddarsydda för dina specifika behov.

Våra tjänster inkluderar:

 • Byggnadsdokumentation
 • Datavisualisering
 • BIM-Modeller
 • Digitala Tvillingar

Vad vi gör

2 / 3

Koordinering & informationshantering

Maximera produktivitet och innovation med rätt struktur.

Med Zynka får du en digital informationsstruktur som är skräddarsydd efter dina behov, och som underlättar affärskritisk dokumentation och administration för att säkerställa ett framgångsrikt samarbete mellan alla intressenter.

Säkra att ditt projekt har tillgång till korrekt och uppdaterad information som ger projektledningen större kontroll och lönsamma resultat.

Våra tjänster inkluderar:

 • Projekteringsanvisning
 • Datavalidering
 • Projektkoordinering
 • Mängdning

Vad vi gör

3 / 3

Analys & beslutsstöd

Ge förvaltningen rätt förutsättningar för framgång.

Optimera er förmåga att prioritera och driva framsteg i projekt med datadrivet beslutsstöd från Zynka.

Vi hjälper beslutsfattare och förvaltningsorganisationer att förstå och agera på datadrivna insikter för bättre resultat. Med rätt information får du mer kontroll och kan arbeta mer produktivt och prediktivt, som ledare och projektgrupp.

Våra tjänster inkluderar:

 • Ritnings- och Modellgranskning
 • Arearapporter
 • Mängdberäkningar
 • Klimatberäkningar

Tillämpning

Datadrivna lösningar med bred tillämpning

För alla typer av fastigheter:

 • Bostäder
 • Kommersiella fastigheter
 • Offentliga fastigheter
 • Industriella fastigheter

Fördelaktigt i alla faser:

 • Underhåll
 • Renovering
 • Uthyrning & digitala platsbesök
 • Förhandling & areavalidering
 • Försäkringsärenden
 • Transaktioner & granskning

Digitala verktyg för ökad produktivitet:

 • Visualiseringar
 • Analyser
 • Mängdning
 • Schemaläggning
 • Prognostisering

Fördelar

Digitala metoder är avgörande för din framgång

Ta din verksamhet till nästa nivå. Med Zynkas beprövade lösningar får du möjlighet att arbeta datadrivet för en trygg, lönsam och hållbar fastighetsaffär.

Enkel tillgång till data
för uppdaterad och säker information om ditt projekts status.

Optimerat beslutsfattande
och minimal administrativ tid.

Minskade risker,
fel och skador på grund av bristande kommunikation.

Ökad effektivitet
genom väldokumenterade krav och processer.

Kontakta oss

Vem ska du kontakta?

Daniel Månsson
Chief Product Officer
Daniel.Mansson@zynka.se
+46 702 12 08 77

Lösningar

KONTAKTA OSS
x