Digital Tvilling / Digital Fastighet

En digital tvilling av en fastighet utgör grunden för en datadriven organisation som ska utveckla eller förvalta densamma. Som digitala branschexperter säkerställer Zynka digital precision för optimerade beslut med system för digitala tvillingar eller digitala byggnader. Vi driver den digitala utvecklingen inom bygg- och fastighetsbranschen med digital teknik som gör det komplexa enkelt.

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en digital representation av en fysisk tillgång som planeras, byggs, produceras eller hanteras. Den digitala tvillingen är ett verktyg som används för planering, visualisering och samordning av åtgärder enligt tillgången. Den erbjuder en gemensam arbetsplats och en plattform för att beräkna scenarier eller kommunicera inom teamet. Genom att använda data från kartor, ritningar, register och live-strömmar ges användare oslagbara insikter för att optimera beslutsfattandet i samband med deras tillgång till den digitala tvillingen.

Den digitala tvillingen / fastigheten är en digital kopia som speglar all data och information som finns i den verkliga världen, presenterad på en tillgänglig och pedagogisk plattform som underlättar navigeringen och gör beslutsfattandet säkrare. Den digitala tvillingen är alltid en perfekt bild och ger användarna den kunskap som krävs för att förutsäga och lita på sina beslut. Ju mer live-data genom sensorer och övervakare som är anslutna till tvillingen, desto mer kunskap kan överföras, visualiseras och analyseras.

Varför är en digital tvilling så viktig för framtida fastighetsförvaltning och byggprojekt?

Digitala tvillingar, när de används med en molntjänst, låter alla inblandade följa och bedöma ett projekt från början. Genom att lägga till viktig information blir den digitala tvillingen som en levande modell som uppdateras när projektet fortskrider. Det ger teamet bättre översikt och hjälp.

Genom att kombinera geografisk information med blandad eller förstärkt verklighet kan användare få en bättre känsla av hur tillgången ser ut i sin faktiska miljö.

För fastighetsförvaltare ger detta möjlighet att undersöka detaljer som ytor och komponenter. Den digitala tvillingmjukvaran kan även ge råd om vad som behöver åtgärdas. Andra miljöaspekter, som hur utrymmet används, systemets prestanda, tillgänglighet och energiförbrukning, kan också utvärderas för att ge en helhetsbild av hur den planerade modellen kommer att fungera. Dessa insikter hjälper projektteam att fatta välgrundade beslut och nå sina mål.

Därför är det viktigt att organisationen skapar en strategi för digitala tvillingar inom sin datagovernance. Detta säkerställer att informationen är korrekt och hjälper till att ta bra beslut. Genom att fastställa regler och bästa praxis för att hantera data kan organisationen öka effektiviteten i projekt, förbättra kvalitetssäkringen, undvika oväntade problem och använda data för att få insikter som driver affärsutvecklingen framåt.

Varför Zynka är det bästa valet för ett digital tvilling system

Zynkas egna system för digitala tvillingar/ digitala fastigheter Digital Buildings är idag implementerat i flera olika fastighetstyper som bostäder, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter, industri och detaljhandel. Oavsett kategori erbjuder vi skräddarsydda lösningar för din digitala tvilling för att optimera arbetet med fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och byggprojekt. Våra lösningar anpassas efter era behov.

Globala standarder

Zynka har lång erfarenhet av att implementera strategier och processer i en stor variation av bygg- och fastighetsbolag med varierande behov.Vi följer etablerade internationella standarder när vi arbetar med digitala tvillingar inom fastighets- och byggprojekt. Genom att använda våra digitala lösningar för att skapa din digitala tvilling eller fastighet förbättrar vi allt arbete runt fastigheten oavsett fas i livscykeln, från planering och design till drift och underhåll.

Lösningar som spänner över fastighetens hela livscykeln

Vi är mer än en tjänsteleverantör – vi är din pålitliga partner under hela byggprojektets livscykel. Oavsett om det handlar om tidiga skeden, optimering av byggprojektprocess eller digitalt optimerad förvaltning, så erbjuder våra digitala lösningar stöd vid varje steg. För oss är digital precision för optimerade beslut det allra viktigaste.

Ständig Utveckling och Lärande

Våra främsta mål är att ständigt förbättra arbetsprocesser, minska fel och skapa en effektiv hantering av projekt, och förvaltning av fastigheter på lång sikt. För att nå dessa mål expanderar vi kontinuerligt vårt team och håller oss uppdaterade med de senaste branschtrenderna. Kontakta oss idag för att diskutera hur våra digitala tvillinglösningar kan stödja din verksamhet.

Q&A

Vanliga frågor

F1. Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en virtuell representation av ett fysiskt föremål, som en byggnad eller ett system. Det är en digital kopia av en fysisk tillgång som kan användas för olika ändamål, såsom simulering, övervakning och analys. Digitala tvillingar använder realtidsdata för att ge en korrekt och uppdaterad representation av det fysiska föremålet eller systemet.

Denna teknik används ofta inom tillverkningsindustrin, flygindustrin och andra branscher för att förbättra prestanda och effektivitet hos komplexa system. Genom att använda en digital tvilling kan ingenjörer och andra yrkesverksamma testa och analysera olika scenarier och fatta mer informerade beslut om hur man optimerar prestandan hos det fysiska systemet.

F2. Hur kan man dra nytta av en digital tvilling inom fastighetsbranschen?

Digitala tvillingar kan användas inom fastighetsbranschen på flera sätt. Till exempel kan en digital tvilling av en byggnad användas för att simulera och optimera energieffektiviteten hos byggnadens system. Detta kan innebära att man använder data från sensorer och andra källor för att modellera byggnadens värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem och sedan testa olika scenarier för att se hur förändringar av systemkonfigurationen kan påverka energiförbrukningen. En annan användning av digitala tvillingar inom fastighetsbranschen är att simulera och optimera flödet av människor och varor genom en byggnad. Detta är användbart vid design och hantering av stora kommersiella byggnader, såsom kontorsbyggnader eller köpcentrum. Genom att använda en digital tvilling kan arkitekter och fastighetsförvaltare testa olika konfigurationer och layouter för att se hur de skulle påverka trafikmönster, och sedan använda denna information för att förbättra byggnadens design.

Dessutom kan digitala tvillingar användas för att övervaka och hantera underhåll av byggnader. Genom att spåra tillståndet hos olika byggnadssystem och komponenter kan en digital tvilling ge realtidsdata om byggnadens hälsa och prestanda, vilket gör att förvaltare kan identifiera och åtgärda potentiella problem innan de blir stora problem. Detta kan hjälpa till att förbättra byggnadens tillförlitlighet och livslängd och kan potentiellt spara pengar genom att minska behovet av dyra reparationer.

Om oss

Är ni redo att stärka er organisation?

Idag är en bra dag att börja. Kontakta oss och berätta om ditt projekt.

Lösningar