Hållbara fastigheter med digitala tvillingar

En digital tvilling utgör grunden för en datadriven organisation som ska utveckla eller förvalta fastigheter. Som digitala branschexperter säkerställer Zynka digital precision för optimerade beslut med sin integrations- och visualiseringsplattform Digital Buildings – för digitala tvillngar och digitala fastigheter.

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en digital representation av en fysisk tillgång som planeras, byggs, produceras eller hanteras. Den digitala tvillingen är ett verktyg som används för planering, visualisering och samordning av åtgärder enligt tillgången. Den erbjuder en gemensam arbetsplats och en plattform för att beräkna scenarier eller kommunicera inom teamet. Genom att använda data från kartor, ritningar, register och live-strömmar ges användare oslagbara insikter för att optimera beslutsfattandet i samband med deras tillgång till den digitala tvillingen.

Den digitala tvillingen / digitala fastigheten är en digital kopia som speglar all data och information som finns i den verkliga världen, presenterad på en tillgänglig och pedagogisk plattform som underlättar navigeringen och gör beslutsfattandet säkrare. Den digitala tvillingen är alltid en perfekt bild och ger användarna den kunskap som krävs för att förutsäga och lita på sina beslut. Ju mer live-data genom sensorer och övervakare som är anslutna till tvilling-systemet, desto mer kunskap kan överföras, visualiseras och analyseras.

Vikten av digitala tvillingar för datadriven fastighetsförvaltning

Digitala tvillingar, när de används med en molntjänst, låter alla inblandade följa och bedöma ett projekt från början. Genom att lägga till viktig information blir den digitala tvillingen som en levande modell som uppdateras när projektet fortskrider. Det ger teamet bättre översikt och hjälp.

Genom att kombinera geografisk information med blandad eller förstärkt verklighet kan användare få en bättre känsla av hur tillgången ser ut i sin faktiska miljö.

För fastighetsförvaltare ger detta möjlighet att undersöka detaljer som ytor och komponenter. Det digitala tvilling-systemet kan även ge råd om vad som behöver åtgärdas. Andra miljöaspekter, som hur utrymmet används, systemets prestanda, tillgänglighet och energiförbrukning, kan också utvärderas för att ge en helhetsbild av hur den planerade modellen kommer att fungera. Dessa insikter hjälper projektteam att fatta välgrundade beslut och nå sina mål.

Därför är det viktigt att organisationen skapar en strategi för digitala tvillingar inom sin datagovernance. Detta säkerställer att informationen är korrekt och hjälper till att ta bra beslut. Genom att fastställa regler och bästa praxis för att hantera data kan organisationen öka effektiviteten i projekt, förbättra kvalitetssäkringen, undvika oväntade problem och använda data för att få insikter som driver affärsutvecklingen framåt.

Fördelarna med Zynkas digitala tvilling-system

Zynkas digitala tvilling-system, Digital Buildings, är idag implementerat i flera olika fastighetstyper som bostäder, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter, industri och detaljhandel. Oavsett kategori erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att skapa, implementera och underhålla er digitala tvilling och därmed optimera arbetet inom fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och byggprojekt. Våra lösningar för digitala tvillingar för bygg- och fastighetsbranschen anpassas efter era behov, oavsett storlek och komplexitet.

Globala Standarder

Zynka har lång erfarenhet av att implementera strategier och processer för digitala tvillingar till bygg- och fastighetsbolag med varierande behov. Vi följer etablerade internationella standarder när vi arbetar med digitala tvillingar inom bygg- och fastighetsprojekt. Genom att använda vår digitala tvilling-teknik och lösningar för att skapa din digitala tvilling förbättrar vi allt arbete runt fastigheten oavsett fas i livscykeln, från planering och utveckling till drift och underhåll.

Lösningar som spänner över fastighetens hela livscykeln

Vi är mycket mer än en tjänsteleverantör – vi är din partner långsiktigt och under hela byggprojektets livscykel. Oavsett om det handlar om tidiga skeden, optimering av byggprojektprocess eller digital verksamhetsutveckling, så erbjuder vår kompetens och vår digitala tvilling-teknik stöd vid varje steg. För oss är digital precision för optimerade beslut det allra viktigaste.

Ständig Utveckling och Lärande

Våra främsta mål är att ständigt förbättra arbetsprocesser, minska fel och skapa en effektiv hantering av projekt, och förvaltning av fastigheter på lång sikt. För att nå dessa mål expanderar vi kontinuerligt vårt team, håller oss uppdaterade med de senaste branschtrenderna och utvecklar vår digitala tvilling-teknik konstant. Kontakta oss idag för att diskutera hur våra digitala tvillinglösningar kan stödja din verksamhet.

FAQ

Vanliga frågor

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en virtuell representation av ett fysiskt föremål, som en byggnad eller ett system. Det är en digital kopia av en fysisk tillgång som kan användas för olika ändamål, såsom simulering, övervakning och analys.

Digitala tvillingar använder realtidsdata för att ge en korrekt och uppdaterad representation av det fysiska föremålet eller systemet.

Hur kan man dra nytta av en digital tvilling inom bygg- och fastighetsbranschen?

Digitala tvillingar kan användas inom bygg- och fastighetsbranschen på flera sätt. Till exempel kan en digital tvilling av en byggnad användas för att simulera och optimera energieffektiviteten hos byggnadens system. Detta kan innebära att man använder data från sensorer och andra källor för att modellera byggnadens värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem och sedan testa olika scenarier för att se hur förändringar av systemkonfigurationen kan påverka energiförbrukningen.

En annan användning av digitala tvillingar inom fastighetsbranschen är att simulera och optimera flödet av människor och varor genom en byggnad. Detta är användbart vid design och hantering av stora kommersiella byggnader, såsom kontorsbyggnader eller köpcentrum. Genom att använda en digital tvilling kan arkitekter och fastighetsförvaltare testa olika konfigurationer och layouter för att se hur de skulle påverka trafikmönster, och sedan använda denna information för att förbättra byggnadens design.

Vad innebär digital tvilling-teknik och hur skiljer den sig från traditionell modellering?

Digital tvilling-teknik refererar till skapandet av en virtuell modell som är en exakt kopia av en fysisk tillgång, till exempel en fastighet. Denna teknik skiljer sig från traditionell modellering genom att den integrerar realtidsdata från den fysiska världen, vilket möjliggör simuleringar, analyser och förutsägelser med hög precision.

Genom att använda digital tvilling-teknik kan företag och organisationer övervaka, analysera och optimera prestanda och effektivitet av deras tillgångar i realtid, vilket erbjuder en djupare förståelse och kontroll över deras operationer.

Hur integreras digitala tvilling-system i befintliga IT-infrastrukturer, och vilka är utmaningarna?

Digitala tvilling-system integreras i befintliga IT-infrastrukturer genom att koppla samman IoT-enheter och sensorer med molnbaserade plattformar för dataanalys och simulering. De primära utmaningarna inkluderar att säkerställa skalbarhet, datasäkerhet och integritet samt interoperabilitet mellan olika system och teknologier.

För att framgångsrikt implementera digitala tvilling-system krävs en noggrann planering och anpassning till företagets specifika behov och mål, samt kontinuerlig uppdatering och underhåll av systemet för att hålla det relevant och effektivt.

Är ni redo att stärka er organisation?

Idag är en bra dag att börja. Kontakta oss och berätta om ditt projekt.

Lösningar

KONTAKTA OSS
x