Öka din beslutsförmåga med
Digital Buildings

Ta smartare beslut med digital precision och få bättre översikt och kontroll
över dina fastigheter med Zynkas plattform Digital Buildings.

Våra nöjda kunder

Fördelar

Fördelar med Digital Buildings

Med Zynka och Digital Buildings säkrar fastighetsägare effektiva processer och optimerade arbetssätt i förvaltning och projekt.

All data på en plats

Gå från splittrad till sammanlänkad information med alla ritningar, modeller och krav samlade och lättillgängliga.

Enkelt att dela, planera & revidera data

En integrations- och visualiseringsplattform där all sorts fastighetsinformation enkelt delas med alla i projektgruppen.

Digitala platsbesök

Kritiska aktiviteter som platsbesök, inventering och återbruk görs digitalt och sparar projektet onödiga kostnader och resurser.

Tryggt och rätt

Mätning och placering av intressepunkter görs direkt i den digitala modellen, alltid med korrekta och aktuella underlag.

Automatiserad datainsamling

Integrera realtidsdata från olika källor för att skapa analyser som stödjer strategiska beslut och prioriteringar.

Perfekt överblick

Med Digital Buildings får alla intressenter en tydlig överblick över projektet och kan samarbeta smidigt i samma verktyg.

Vilka behov har du?

Skräddarsydda lösningar för alla i fastighetsförvaltning

Välj det paket som passar din roll och dina behov bäst!

Portföljförvaltning

För fastighetsägare som oavsett storlek på bestånd vill skapa en optimal överblick över sina tillgångar på portföljnivå.

 • En digital modell över ditt bestånd
 • Direkt åtkomst till myndighetsdata
 • Visualiserade mätvärdesdata
From Invoice to Payment with Rillion

Tillämpning

Bred tillämpning och stort värde med Digital Buildings

Kommersiella fastigheter

Dra nytta av detaljerade 3D-modeller av dina fastigheter integrerade med affärs- och klimatdata för effektivare förvaltning.

Infrastruktur

Optimera hantering och underhåll av infrastruktur genom avancerade visualiseringsverktyg som möjliggör noggrannare planering och beslutsfattande.

Bostäder

Effektivisera din bostadsförvaltning genom att centralisera driftinformation, vilket möjliggör kostnadsbesparingar och förbättrad livsmiljö för boende.

Funktioner

Kartor, modeller och detaljer med Digital Buildings

Ett kartbaserat ritnings- och modellarkiv

Realtidsdata och kommunikation om byggnaders status

Invändiga ritningar, utrymmen och komponenter

Utvändiga kartor, ytor och komponenter

Uppkopplade och visualiserade data för plan och rum

KPI och mätvärden, diagram och grafer

Komplett överblick

Vad du får ut med
Digital Buildings

Digital Buildings hjälper dig att gå från splittrad till sammanlänkad information, från tidskrävande admin till effektiva beslutsprocesser, från begränsade analyser till strategiska beslut.

Myndighetsdata
Förenkla administrationen med integrerade myndighetsdata

 • Grundläggande fastighetsuppgifter
 • Fastighetsrättsliga uppgifter
 • Underlag för klimatrisker

Förvaltningsdata
Få en bättre överblick med visualisering av verksamhetens förvaltningsdata.

 • Interna fastighetsuppgifter
 • Ekonomiska nyckeltal & prestanda
 • Driftstatus & ärendehantering

Mätvärdesdata
Optimera portföljen med tillgång till aktuella mätvärdesdata.

 • Mediaförbrukning & klimatavtryck
 • Inomhusklimat & aktuella mätvärden
 • Närvaro & nyttjandegrad

Fastighetsdokumentation
Effektivisera vardagen med enkla verktyg för att hitta fastighetsdokumentation.

 • Interaktiva kartor
 • Kvantifierbara objekt
 • Länkade bilagor

Boka demo

Fyll i och boka en demo med Zynka

  Detta går vi igenom i mötet:

  • Genomgång av nuläge, behov och utmaningar
  • Introduktion av Digital Buildings
  • Planering av nästa steg

  Kom igång idag!

  Så enkelt är det med Zynka som din partner!

  Få bättre överblick och kontroll över dina fastighetsdata med Digital Buildings och säkerställ bättre beslutsförmåga med digitala fastigheter.

  1. Kick-off möte
  Vi inleder vårt samarbete med ett kick-off möte för att gå igenom och förstå din vision, mission, behov och utmaningar för din fastighetsförvaltning.

  2. Strategi
  Vi skapar en digital strategi anpassad efter dina behov och resurser för hur du kan hantera din fastighetsdata på bästa möjliga sätt.

  3. Onboarding
  Vi hjälper dig att integrera Digital Buildings i dina processer och lär dig hur ni använder det på bästa sätt för era behov.

  4. Optimering
  Vi fortsätter erbjuda kontinuerligt stöd för att öka datamängder, effektivisera arbetssätt och optimera insikter samt hjälpa dig att maximera nyttan av Digital Buildings.

  FAQ

  Vanliga frågor och svar

  Vad orsakar bristfällig information?

  Bristfällig information kan uppstå av flera anledningar. De tre främsta orsakerna inkluderar:

  • Motstridiga uppgifter mellan system: Grundläggande fastighetsinformation som benämningar avviker mellan system vilket omöjliggör utbytet av information.
  • Sammanställa information från olika källor: Vid rapportering av data från olika system saknas ofta struktur vilket försvårar framtagandet av exempelvis underlag till CSRD-rapportering.
  • Hitta och dela fastighetsdokumentation: Bristfälliga relationshandlingar förlänger vakanser och lokalanpassningsprojekt.

  Vad är effekterna av bristfällig information?

  • Beslutsfattare blir passiva när det krävs utredningar för att fatta enkla beslut
  • Vardagliga sysslor tar väldigt mycket längre tid när man måste leta efter information
  • Man utför dubbelarbete genom att inventera saker gång på gång
  • Den administrativa bördan ökar genom att information upprättas på flera ställen
  • Verksamheten ökar risken för att individer fattar beslut på felaktiga grunder

  Vad är digital fastighetsförvaltning?

  Digital fastighetsförvaltning innebär att använda digitala verktyg och teknologier för att hantera, övervaka och optimera fastigheter. Detta inkluderar att samla in, analysera och visualisera data om fastighetens prestanda och tillstånd.

  Vilka fördelar erbjuder digitala lösningar för fastighetsförvaltning?

  Digitala lösningar ger förbättrad överblick och kontroll, effektivare processer, enkel datadelning, kostnadsbesparingar och bättre underhåll. Realtidsdata och automatiserade processer hjälper till att fatta informerade beslut och optimera fastighetsförvaltningen.

  Hur kan digitala verktyg förbättra beslutsfattandet inom fastighetsförvaltning?

  Digitala verktyg ger realtidsdata och analyser som stödjer strategiska beslut. Med insikter från sensorer och IoT-enheter kan fastighetsförvaltare göra datadrivna beslut, identifiera problem tidigt och förbättra kommunikationen med intressenter.

  Vilka är fördelarna med att använda 3D-modeller i fastighetsförvaltning?

  3D-modeller ger detaljerad visualisering av fastigheter, underlättar planering och design, förbättrar kommunikationen, och möjliggör exakt planering och simulering.

  Hur kan digitala lösningar bidra till hållbar fastighetsförvaltning?

  Digitala lösningar övervakar och optimerar energi- och resursförbrukning för att stödja arbetet med att följa hållbarhetsmål såväl som förbättra inomhusmiljön. De stödjer även återbruk och cirkulära processer genom effektiv hantering av resurser och material.

  Vad är digitala platsbesök och hur fungerar de?

  Digitala platsbesök använder verktyg som 360-graders kameror och drönare för att utföra inspektioner på distans. Detta sparar tid och kostnader, minskar resursanvändning, och möjliggör inspektioner i svåråtkomliga eller farliga miljöer.

  KONTAKTA OSS
  x