BIM FASTIGHETSUTVECKLING

Oavsett om du är inriktad på att utveckla eller förvalta fastigheter, är BIM (Building Information Modeling) ett ovärderligt verktyg. På Zynka säkerställer vi digital precision för optimerade beslut för fastighetens hela livscykel med vår expertis av BIM fastighetsutveckling i kombination med vårt BIM fastighetssystem.

Vad är BIM?

Building Information Modeling (BIM) är en process för att skapa och hantera byggnadsrelaterad data som stöds av olika verktyg och teknik för att skapa framtidens smarta byggnader. Med objektbaserade 3D-modeller används BIM för fastigheter för att planera, samordna och analysera värdefull data för utveckling, design, byggande, drift och underhåll.

Värdet av BIM i fastighetsutveckling och förvaltning

En central fråga för fastighetsförvaltande bolag är vilken information i en BIM-modell som faktiskt är värdefull. Med den snabba utvecklingen av digitala lösningar i fastighetsbranschen kan fastighetsförvaltande bolag inte längre ignorera de många fördelarna med nya tekniker som BIM fastighetssystem. Att kunna säkerställa areor, komponenter och byggnadsdokumentation är kritisk information som ska kunna genereras och delas enkelt, ha en tydlig struktur och framför allt vara korrekt.

Enklare och säkrare hantering av data

Teknik som möjliggör enklare och säkrare hantering av data är redan en konkurrensfördel, och de bolag som långsiktigt investerar i utveckling av människor, teknik och processer kommer ha stora fördelar. Tänk dig om vi skulle värdera strukturerad byggnadsinformation på samma sätt som vi värderar en bil och dess servicehistorik. Tyvärr lägger många fastighetsförvaltande bolag fortfarande enorma resurser och utsätter sig för stora risker vid transaktioner på grund av bristfälliga underlag. Fastighetsägande har traditionellt sett varit en relativt säker investering med generösa lån och få incitament att optimera ekonomiska processer. Men dessa traditionella synsätt utmanas nu från flera håll.

Rätt data, på rätt plats

En byggnads livscykel består av olika faser, och projektfasen är den mest arbetsintensiva fasen där det finns incitament och möjligheter att utveckla och optimera processerna. Å andra sidan hanterar förvaltningen stora volymer av fastighetsbestånd som har byggts över årtionden med olika förutsättningar för tillgång till och användning av information. Det är en komplex uppgift att definiera exakt vilken information (om objekt och komponenter) som kommer att vara intressant och relevant att känna till, samla och analysera under en byggnads livscykel. Det är viktigt att utgå från den information som är relevant för verksamhetens dagliga och strategiska arbete och bygga vidare på den. Det kan vara så enkelt som areainformation, inspektionsdata och övriga krav som är specifika för olika objekt eller komponenter. Att samla in data, samla in rätt data och framför allt använda den på rätt sätt är en långsiktig strategi. Men rätt insatser kan även ge snabba resultat.

BIM är ett utmärkt planerings- och projektledningsverktyg för komplexa moment, faser och team. Med BIM kan företag säkra kritiska data och omvandla dem till värdefulla insikter.

Varför Zynka är det optimala valet för BIM

Zynka är din pålitliga partner för BIM-tjänster. Med vår breda erfarenhet och djupa kunskap om digital teknik och BIM fastighetsutveckling står vi redo att guida dig genom allt du och ditt team behöver veta om BIM. Vi hjälper med allt gällande BIM för fastigheter om hur ni implementerar ett BIM fastighetssystem i era processer och hur ni drar nytta av alla dess fördelar.

Expertis inom digitalt byggande

Zynka har framgångsrikt implementerat BIM-lösningar för fastigheter i en mängd olika projekt och sektorer, och vår expertis sträcker sig över alla typer av fastigheter; samhälls-, kommersiella, industriella fastigheter, bostäder med flera. Oavsett dina behov kan du lita på vår mångsidiga expertis för att bäst hantera BIM för fastighetsutveckling och förvaltning i relation till ditt projekt och dina utmaningar.

Hela livscykeln

Zynka är mer än bara en tjänsteleverantör när det kommer till BIM för fastigheter. Vi är din partner under hela fastighetens livscykel, från tidigt skede, under byggprocessen och den långsiktiga förvaltningen. Vårt fokus ligger på att säkerställa digital precision för att hjälpa dig fatta de mest informerade besluten.

Standarder i internationell klass

Vi följer strikta internationella standarder när vi arbetar med BIM fastighetsutveckling och förvaltning. Vårt tillvägagångssätt är alltid anpassat för att säkerställa att ditt projekt följer dessa.

Ständigt utveckling

Vi strävar ständigt efter förbättring, såväl inom Zynka som att bidra till branschens digitala utveckling. Med Zynka som din partner för BIM fastighetsutveckling kan du vara säker på att vi alltid arbetar med att maximera potentialen i ditt projekt. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med din BIM-strategi och hjälpa dig att realisera ditt projekts potential på smartaste sätt med vårt BIM fastighetssystem. Besök även vår sida och läs mer om våra byggprojekttjänster.

Q&A

Vanliga frågor om BIM för fastigheter

F1. Vad är BIM för fastigheter?

BIM för fastigheter är ett tredimensionellt (3D) modellbaserat tillvägagångssätt för digital planering, design, byggande och hantering av byggnader. Vidare är BIM för fastigheter en datoriserad beskrivning av din fysiska tillgång. Modellen består av många informationsbitar som sätts samman.

F2. Hur skiljer sig digital prototypning med BIM från 3D?

Medan 3D-modellering mest används inom konst- och underhållningssektorer, är BIM-teknologier utformade för att hjälpa till med byggdesign, konstruktion och förvaltning. Arkitekter, entreprenörer och ingenjörer använder programmet för att föreställa sig, planera och samordna hela byggprocessen.

F3. Var kan BIM användas i ett byggprojekt?

BIM fastighetsmodellen tar ett omfattande tillvägagångssätt till byggprocessen, ger insikter och input i flera faser som sträcker sig från design, kostnads- och råmaterialprognoser, planering av tidtabell, byggprocess, och resursallokering genom byggnadsdrift och underhåll.

Om oss

Är ni redo att stärka er organisation?

Idag är en bra dag att börja. Kontakta oss och berätta om ditt projekt.

Lösningar

KONTAKTA OSS
x