Digitalisera ditt byggprojekt för ökad lönsamhet

Vi säkrar informationen, du leder projektet.

Zynkas digitala lösningar säkrar trygg och effektiv byggprojektledning. Vi hjälper dig få digital struktur för bättre kommunikation, överblick, och datadrivet beslutsstöd.

Tryggt och lönsamt

Maximera produktivitet & prestanda i ditt projekt

Vi har lång erfarenhet av rådgivning och projektledning i bygg- och anläggningsprojekt och hjälper organisationer att hantera komplexa projekt med digital precision.

Som digitala branschexperter och marknadsledande inom BIM, GIS och digitala lösningar kombinerar vi projektledning med innovativ digital teknik för maximal effekt och resultat. Vi implementerar lösningar som optimerar planering, kommunikation och beslutsfattande.

Med Zynka får du stöd att identifiera, samordna och kommunicera alla typer av projekt-, fastighets- och byggdata under hela projektprocessen. Våra dedikerade projektledare arbetar nära kunden för att realisera nya digitala processer tryggt och skräddar dem efter era förutsättningar.

Oavsett om det gäller att optimera befintlig metodik eller utveckla ny, så hjälper Zynka dig att lyckas.

Tjänster

BIM & IT-ledning

Säkra momentum och beslutsmässighet med kvalitetssäkrade underlag

Med Zynkas expertis får projektledningen rätt stöd, underlag och information, vilket ger en effektiv projektledningsprocess med förbättrade utsikter.

Som specialister inom IT, data och processledning i kombination med tillförlitliga metoder hjälper vi dig att optimera ditt bygg-, anläggnings-, och fastighetsutvecklingsprojekt, för enklare arbetsflöden, sänkta risker och bättre förutsättningar.

Våra tjänster inkluderar:

 • Inventering & Datainsamling
 • Modell & Ritningshantering
 • Dataanalys & Beslutsstöd

Tjänster

1 / 3

Inventering & datainsamling

Rätt förutsättningar med enkla informationsutbyten och bättre samarbete

Stärk ditt projekt med en digital projektplattform med all data och anvisningar samlat för effektiva informationsflöden och beslutsfattande. Tillsammans implementerar vi lösningar som förenklar vardagen för projektutvecklare, projektledare och fastighetsförvaltare.

Vi hjälper beslutsfattare att få det rätt från början och leverera pålitliga, lönsamma och hållbara projekt. Med beprövade lösningar och tekniker säkerställer vi att beslutsfattare kan kommunicera, planera, följa upp och säkra leveranser för alla intressenter och skeden.

Våra tjänster inkluderar:

 • Byggnadsdokumentation
 • Datavisualisering
 • BIM-Modeller
 • Digitala Tvillingar

Tjänster

2 / 3

Modell & ritningshantering

Ordning och reda för optimerade beslut

Zynkas processledning säkerställer att dina projekt alltid har tillgång till kvalitativ information som eliminerar brister, skador och fel som annars kan uppkomma på grund av undermåliga handlingar. Med struktur i underlag, dokumentation och verktyg avlastar vi beslutsfattare och optimerar avdelningens prioriteringar och beslut.

Dedikerade specialister från Zynka vägleder projektledare och team och säkerställer att berörda parter förstår processer och verktyg för att maximera resultatet.

Våra tjänster inkluderar:

 • Riktlinjer för BIM
 • Datavalidering
 • Koordinering och Samordning
 • Mängdberäkning

 

Tjänster

3 / 3

Dataanalys och beslutsstöd

Starkare ledarskap med datadriven data och effektiv dokumentation

Ta hjälp av Zynka när det är dags att genomföra ditt nästa bygg-, anläggnings- eller ombyggnadsprojekt. Vi har lång erfarenhet av att process- och projektleda förstudier, upphandlingar och införanden av nya system och processer med stöd inom GIS, BIM, digitala tvillingar och uppkopplade byggnader.

Med expertis inom IT-implementation säkerställer vi funktionalitet och förankring för maximal effekt, och resultat av högsta kvalitet.

Våra tjänster inkluderar:

 • Ritnings – och Modellgranskning
 • Arearapporter
 • Mängdberäkningar
 • Klimatberäkningar

Tillämpning

Datadrivna lösningar med bred tillämpning

Passar alla typer av bygg- och anläggningsprojekt:

 • Bostäder
 • Kommersiella fastigheter
 • Offentliga fastigheter
 • Industriella fastigheter

Optimerar projektets alla delar:

 • Design
 • Projektering
 • Konstruktion
 • Produktion
 • Drift

Anpassade digitala verktyg för ökad produktivitet:

 • Visualiseringar
 • Analyser
 • Mängdning
 • Schemaläggning
 • Prognostisering

Fördelar

Varför digitala metoder är avgörande för din framgång

Ta ditt projekt till nästa nivå. Med Zynka BIMs beprövade lösningar får du möjligheten att arbeta datadrivet för ett tryggt, lönsamt och hållbart projekt.

Uppdaterad projektinformation som ger alla intressenter enkel tillgång till korrekta fakta.

Optimerat beslutsfattande och arbete, och minimal onödig administration.

Minskade risker, fel och skador på grund av bristande kommunikation.

Ökad effektivitet och bättre samarbete med dokumenterade krav och processer.

Kontakta oss

Vi ser fram emot att höra från dig!

Joakim Karlsson
Area Manager Building Services Gothenburg
joakim.karlsson@zynka.se
+46 76 310 06 48

Maxamed Abdiraxman
Area Manager Building Services Stockholm
maxamed.abdiraxman@zynka.se
+46 737 10 69 32

David Wesström
Area Manager Building Services Malmö
david.wesstrom@zynka.se
+46 79 585 22 58

Pernilla Frost
Area Manager Infrastructure Services
Pernilla.Frost@zynka.se
+46 730 45 69 84

Lösningar