Digital precision för lönsamt byggande

Vi säkrar informationen, du leder projektet.

Zynkas lösningar säkrar trygg och effektiv projektledning i bygg- och anläggningsprojekt. Vi hjälper beslutsfattare och projektledare att få digital ordning och reda med processer som säkerställer effektiv översikt, kommunikation och datadrivna beslut.

Tryggt och lönsamt

Digital ordning och reda ökar produktivitet

Vi har lång erfarenhet av rådgivning och digital projektledning i bygg- och anläggningsprojekt och hjälper organisationer att hantera komplexa projekt med digital precision.

Som digitala branschexperter och marknadsledande inom BIM, GIS och digitala lösningar kombinerar vi projektledning med innovativ digital teknik för maximal effekt och resultat. Vi implementerar lösningar som möjliggör digital projektering i bygg- och anläggningsprojekt, för att optimera planering, kommunikation och beslutsfattande.

Med Zynka får du stöd att identifiera, samordna och kommunicera alla typer av projekt-, fastighets- och byggdata under hela projektprocessen. Våra dedikerade projektledare arbetar nära kunden för att realisera nya digitala processer, och anpassar dem efter era förutsättningar.

Oavsett om det gäller att optimera befintlig metodik eller utveckla ny, så hjälper Zynka dig att lyckas.

Tjänster

BIM & IT-ledning

Säkra momentum och beslutsmässighet med kvalitetssäkrade underlag

Med Zynkas expertis får projektledningen rätt stöd, underlag och information, vilket ger en effektiv projektledningsprocess med förbättrade utsikter.

Som specialister inom IT, data och processledning i kombination med tillförlitliga metoder hjälper vi dig att optimera ditt bygg-, anläggnings-, och fastighetsutvecklingsprojekt, för enklare arbetsflöden, sänkta risker och bättre förutsättningar.

Våra tjänster inkluderar:

 • Inventering & Datainsamling
 • Modell & Ritningshantering
 • Dataanalys & Beslutsstöd

Tjänster

1 / 3

Inventering & datainsamling

Rätt förutsättningar med enkla informationsutbyten och bättre samarbete

Stärk ditt projekt med en digital projektplattform med all data och anvisningar samlat för effektiva informationsflöden och beslutsfattande. Tillsammans implementerar vi lösningar som förenklar vardagen för projektutvecklare, projektledare och fastighetsförvaltare.

Vi hjälper beslutsfattare att få det rätt från början och leverera pålitliga, lönsamma och hållbara projekt. Med beprövade lösningar och tekniker säkerställer vi att beslutsfattare kan kommunicera, planera, följa upp och säkra leveranser för alla intressenter och skeden.

Våra tjänster inkluderar:

 • Byggnadsdokumentation
 • Datavisualisering
 • BIM-Modeller
 • Digitala Tvillingar

Tjänster

2 / 3

Modell & ritningshantering

Ordning och reda för optimerade beslut

Zynkas processledning säkerställer att dina projekt alltid har tillgång till kvalitativ information som eliminerar brister, skador och fel som annars kan uppkomma på grund av undermåliga handlingar. Med struktur i underlag, dokumentation och verktyg avlastar vi beslutsfattare och optimerar avdelningens prioriteringar och beslut.

Dedikerade specialister från Zynka vägleder projektledare och team och säkerställer att berörda parter förstår processer och verktyg för att maximera resultatet.

Våra tjänster inkluderar:

 • Riktlinjer för BIM
 • Datavalidering
 • Koordinering och Samordning
 • Mängdberäkning

 

Tjänster

3 / 3

Dataanalys och beslutsstöd

Starkare ledarskap med datadriven data och effektiv dokumentation

Ta hjälp av Zynka när det är dags att genomföra ditt nästa bygg-, anläggnings- eller ombyggnadsprojekt. Vi har lång erfarenhet av att process- och projektleda förstudier, upphandlingar och införanden av nya system och processer med stöd inom GIS, BIM, digitala tvillingar och uppkopplade byggnader.

Med expertis inom IT-implementation säkerställer vi funktionalitet och förankring för maximal effekt, och resultat av högsta kvalitet.

Våra tjänster inkluderar:

 • Ritnings – och Modellgranskning
 • Arearapporter
 • Mängdberäkningar
 • Klimatberäkningar

Tillämpning

Datadrivna lösningar med bred tillämpning

Passar alla typer av bygg- och anläggningsprojekt:

 • Bostäder
 • Kommersiella fastigheter
 • Offentliga fastigheter
 • Industriella fastigheter

Optimerar projektets alla delar:

 • Design
 • Projektering
 • Konstruktion
 • Produktion
 • Drift

Anpassade digitala verktyg för ökad produktivitet:

 • Visualiseringar
 • Analyser
 • Mängdning
 • Schemaläggning
 • Prognostisering

Fördelar

Digitala metoder som driver framgång

Ta ditt projekt till nästa nivå. Med Zynka BIMs beprövade lösningar för digital projektledning i bygg- och förvaltningsprojekt får du möjligheten att arbeta datadrivet för ett tryggt, lönsamt och hållbart projekt.

Uppdaterad projektinformationsom ger alla intressenter enkel tillgång till korrekta fakta.

Minskade risker, fel och skadorpå grund av bristande kommunikation.

Optimerat beslutsfattandeoch arbete, och minimal onödig administration.

Ökad effektivitetoch bättre samarbete med dokumenterade krav och processer.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Joakim Karlsson
Area Manager Building Services Gothenburg
Email
Phone

Maxamed Abdiraxman
Area Manager Building Services Stockholm
Email
Phone

David Wesström
Area Manager Building Services Malmö
Email
Phone

Pernilla Frost
Area Manager Infrastructure Services
Email
Phone

FAQ

Vanliga frågor

Hur skiljer sig digital projektering från traditionell projektering?

Digital projektering använder programvara och digitala verktyg för att skapa detaljerade 3D-modeller och simuleringar av byggprojekt. Detta skiljer sig från traditionell projektering, som ofta involverar 2D-ritningar och manuella beräkningar.

Digital projektering möjliggör en mer precis och detaljerad planering, vilket minskar felmarginalerna och förbättrar samarbetet mellan olika discipliner.

Vad innefattar digital projektledning i bygg- och anläggningsprojekt?

Digital projektledning inom bygg och anläggning handlar om att använda digitala verktyg och lösningar för att förbättra planeringen, genomförandet, och uppföljningen av projekt. Detta inkluderar användning av BIM (Building Information Modeling), GIS (Geographic Information Systems), och andra digitala verktyg för att säkra effektiv kommunikation, övervakning, och beslutsstöd.

Hur kan digital projektering förbättra byggprojekt?

Digital projektering i byggprojekt använder digitala verktyg och processer för att skapa mer detaljerade och exakta ritningar och modeller. Detta möjliggör bättre planering, samordning mellan olika discipliner och minskar risken för fel och kostnadsöverskridanden.

Genom att använda BIM-modeller kan du också utföra simuleringar för att förutse och lösa potentiella problem innan byggstart.

Vilka är de vanligaste digitala verktygen och teknikerna i digital projektering i byggprojekt?

De vanligaste digitala verktygen och teknikerna inkluderar Byggnadsinformationsmodellering (BIM), Geografiska Informationssystem (GIS), digitala tvillingar, och projekthanteringsmjukvaror. Dessa verktyg stöder projektledning, design, analys, och visualisering av byggprojekt.

Hur kan digital projektledning och projektering bidra till hållbarhet i byggprojekt?

Genom att använda digitala verktyg och tekniker kan projektledare och designers mer effektivt planera och implementera hållbara byggmetoder. Det inkluderar optimering av materialanvändning, energieffektivitetsanalyser och integrering av gröna teknologier, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan.

Lösningar

KONTAKTA OSS
x