Smarta byggnader – Viktigt att veta

Mobiler, bilar, datorer, allting blir allt smartare, ja till och med våra byggnader håller på att bli smartare. Smarta byggnader har, och kommer fortsätta, att revolutionera hur vi lever och arbetar. I den här artikeln kommer vi gå igenom allt du behöver veta om smarta byggnader:

  • vad är en smart byggnad
  • hur de fungerar
  • vilka system som ligger bakom dem
  • olika sätt att använda smarta byggnader.

smarta byggnader

Vad är smarta byggnader?

Smarta byggnader representerar den moderna tidens genombrott inom bygg- och fastighetsteknik.

Men vad innebär egentligen att en byggnad är ”smart”? En smart byggnad är i grund och botten en struktur som använder automatiserade processer och integrerade tekniska system för att självständigt styra byggnadens funktioner såsom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering, belysning och säkerhetssystem. Dessa byggnader är utrustade med sensorer, mikrochips, och andra IoT-enheter som samlar data och kommunicerar med olika system för att optimera byggnadens prestanda.

Med deras förmåga att lära sig från och anpassa sig till personerna inom byggnaden, är de en grundsten i den växande trenden mot mer hållbara, effektiva och bekväma fastigheter.

automatisering

Hur fungerar smarta byggnader?

Kärnan i en smart byggnad är dess förmåga att samla in data och använda denna information för att automatisera och optimera förvaltningen av dem. Sensorer spelar en avgörande roll i detta. De finns överallt – från temperatur- och ljussensorer till rörelsedetektorer och luftkvalitetssensorer. Dessa sensorer samlar kontinuerligt data om byggnadens tillstånd och dess användares beteende.

Denna data matas in i ett centralt styrsystem som analyserar informationen och justerar byggnadens system därefter. Till exempel, om sensorer upptäcker att ett rum är tomt, kan systemet minska belysningen och luftkonditioneringen för att spara energi. På liknande sätt kan systemet öka ventilationen i ett rum fullt av människor för att upprätthålla en behaglig atmosfär. Smarta byggnader höga nivå av automatisering säkerställer att alla aspekter av fastigheten är idealt, 24/7.

Systemen bakom

Systemen bakom smarta byggnader

BMS

BMS står för Building Management System. Det är ett datorbaserat kontrollsystem som installeras i byggnader för att styra och övervaka byggnadens mekaniska och elektriska utrustning såsom ventilation, belysning, kraftsystem, brandsystem och säkerhetssystem. I smarta byggnader hjälper BMS till effektiv hantering av dessa resurser, vilket leder till energibesparingar, förbättrad byggnadsdrift och ökad komfort för de boende.

BAS

BAS avser Building Automation System. Detta är liknande BMS men fokuserar mer på automatiseringen av byggnadens system. Smarta byggnader med BAS kan automatiskt styra och optimera byggnadsdriften, inklusive HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering), belysning och andra system, ofta för maximal effektivitet och komfort.

BIM

BIM, Building Information Modeling, är en process som innefattar generering och hantering av digitala representationer av fysiska och funktionella egenskaper hos platser. BIM används inom konstruktion, planering och förvaltning av byggnader och infrastruktur. I smarta byggnader kan BIM spela en kritisk roll i hela livscykeln, från konstruktion till drift, och hjälpa till med underhåll, energihantering och fastighetsförvaltning.

IoT

IoT står för Internet of Things, och syftar till nätverket av fysiska objekt (”things”) som är inbäddade med sensorer, programvara och andra teknologier för syftet att ansluta och utbyta data med andra enheter och system över internet. I sammanhanget av smarta byggnader kan IoT-enheter inkludera sensorer för temperatur, luftfuktighet, närvaro, ljusnivåer och mer, vilket hjälper till att göra byggnaden mer intelligent, responsiv och effektiv.

Sätt att använda

Sätt att använda smarta byggnader

Smarta byggnader erbjuder en mängd användningsområden som kan transformera både kommersiella och bostadsutrymmen. Här är några viktiga sätt de används på:

  1. Energieffektivisering: Genom att automatisera och optimera energianvändningen för uppvärmning, kylning och belysning kan smarta byggnader avsevärt minska energiförbrukningen och sänka kostnaderna.
  2. Förbättrad säkerhet och övervakning: Integrerade säkerhetssystem inklusive övervakningskameror, rökdetektorer och inbrottslarm gör att smarta byggnader kan erbjuda högre säkerhetsnivåer.
  3. Optimerad utrymmesanvändning: Sensorer och dataanalys hjälper till att förstå hur utrymmen används, vilket kan leda till mer effektiv utrymmesplanering och utnyttjande.
  1. Förbättrad underhållsplanering: Smarta byggnader kan proaktivt rapportera om behovet av underhåll eller reparationer, vilket minskar risken för oväntade fel och kostnader.
  2. Hälsosammare arbetsmiljö: Genom att kontrollera luftkvalitet, temperatur och belysning kan smarta byggnader skapa en mer komfortabel och hälsosam miljö för användarna.
  3. Anpassning till användarbehov: Smarta byggnader kan anpassa belysning, temperatur och andra miljöfaktorer efter individuella preferenser, vilket förbättrar användarupplevelsen.

digitala lösningar

Skapa smarta byggnader med Zynka BIM

Med våra digitala lösningar tar vi affärer, teknik och samhälle till nya höjder, och ligger i framkant när det gäller att skapa smarta byggnader. Genom att hjälpa kunder inom bygg- och fastighetsbranschen att accelerera deras digitala transformation, erbjuder vi avancerade lösningar för att automatisera processer, maximera effektiviteten och uppnå kostnadsbesparingar i alla projektstadier.

Våra tjänster omfattar allt från strategisk rådgivning och byggprojektjänster till utvecklingen av digitala tvillinglösningar med vårt egenutvecklade fastighetssystem.

Denna kombination av teknisk expertis och djupgående branschkunskap positionerar oss som den optimala partnern för att realisera både stora och små projekt, samt strategiska initiativ, som leder till skapandet av intelligenta och hållbara smarta byggnader.

Frågor och svar

Vanliga frågor om BIM i Fastigheter

F1. Vad är BIM i fastigheter?

Building Information Modeling (BIM) är ett tredimensionellt (3D) modellbaserat tillvägagångssätt för digitalt planering, design, byggande och hantering av byggnader. Vidare är BIM fastighetsmodellen en datoriserad beskrivning av din fysiska tillgång. Modellen består av många informationsbitar som sätts samman.

BIM i fastigheter är en objektorienterad metodik som möjliggör större visualisering, kostnadsbesparingar, snabbare beslutsfattande, kortare projekttider, resurshantering och ökad kommunikation.

F2. Hur skiljer sig digital prototypning med BIM från 3D?

Medan 3D-modellering mest används inom konst- och underhållningssektorer, är BIM-teknologier utformade för att hjälpa till med byggdesign, konstruktion och förvaltning. Arkitekter, entreprenörer och ingenjörer använder programmet för att föreställa sig, planera och samordna hela byggprocessen.

F3. Var kan BIM användas i ett byggprojekt?

Building Information Modeling (BIM) är ett tredimensionellt (3D) modellbaserat tillvägagångssätt för digitalt planering, design, byggande och hantering av byggnader. Vidare är BIM fastighetsmodellen en datoriserad beskrivning av din fysiska tillgång. Modellen består av många informationsbitar som sätts samman.

Om oss

Är ni redo att stärka er organisation?

Idag är en bra dag att börja. Kontakta oss och berätta om ditt projekt.

Lösningar

KONTAKTA OSS
x