Upptäck dolda värden i era fastighetsdata

Realisera er fulla potential med rätt verktyg för att omvandla bygg- och fastighetsdata till handlingsbara insikter.

Ta hjälp av Zynka för att utveckla en digital strategi som driver en lönsam och hållbar verksamhet.

Tryggt och lönsamt

Maximera värdet av data med digitala metoder

Verksamhetsutveckling är det vi kan bäst på Zynka. Vi specialiserar oss på att stötta beslutsfattare i bygg- och fastighetsbolag att identifiera och implementera lösningar för maximal effektivitet och lönsamhet.

Vårt team av branschexperter löser de mest komplexa utmaningar och hjälpa er att driva förändring där det ger maximalt och långsiktigt värde för organisationen.

Vi erbjuder dedikerade rådgivare som arbetar nära din ledning eller ditt team för att identifiera och initiera prioriterade projekt.

Oavsett om ni behöver optimera befintliga initiativ eller utveckla en grundlig digital strategi, är vi här för att hjälpa er lyckas.

Strategisk Rådgivning

BIM & IT-strategi

Momentum och beslutsmässighet med direkta effekter.

Zynka är digitala branschexperter som hjälper företag att utveckla sin verksamhet genom en datadriven BIM- och IT-strategi, säkerställa framdrift och fatta effektiva beslut.

Vi tillhandahåller strategiskt stöd, beprövade lösningar och digitala verktyg som optimerar processer och informationsflöden. Vi leder organisationer mot en digital metodik som är tillämplig på alla typer av bygg-, infra- och fastighetsprojekt och gör ditt arbete effektivt och förutsägbart.

Som specialister inom IT, förändringsledning och processutveckling hjälper vi dig att accelerera den digitala utvecklingen inom fastighetsutvecklingsprojekt, bygg- och anläggningsprojekt och fastighetsförvaltning.

Våra tjänster inkluderar:

 • Anvisningar & Dokumentation
 • Behovsanalys & Systemkartläggning
 • Förstudie & Implementation

Strategisk Rådgivning

1 / 3

Anvisningar & dokumentation

Industriella processer för säkra och effektiva informationsflöden.

Stärk din organisation genom effektiva informationsflöden, tydliga anvisningar och nyttjande av data. Våra lösningar förenklar vardagen för projektutvecklare, projektledare och fastighetsförvaltare för en trygg, lönsam och hållbar bygg- och fastighetsbransch.

Genom att använda beprövade lösningar och tekniker skapar vi anpassade manualer och leveransspecifikationer som hjälper projektledaren att kommunicera och säkra leveranser i ett projekts samtliga skeden, från utveckling till överlämning.

Våra tjänster inkluderar:

 • Processbeskrivning
 • Projekteringsanvisning
 • Leveransspecifikation

Strategisk Rådgivning

2 / 3

Behovsanalys & systemkartläggning

Datadrivna insikter och rätt prioriteringar säkrar framgångsrika affärer.

Zynka erbjuder behovsanalys med överblick över organisationens behov, lösningar, system och förmåga. Analysen ligger till grund för prioriteringar och ger projektteamet nödvändig insikt, dokumentation och verktyg för att lyckas med förändringsarbetet.

Ett dedikerat team från Zynka leder arbetet med insamling av data från organisationen och utvecklar en roadmap i vilken vi förankrar beslut så att berörda parter förstår hur planen ska verkställas.

Våra tjänster inkluderar:

 • Systemkartläggning
 • Behovsanalys
 • Utvecklingsroadmap

Strategisk Rådgivning

3 / 3

Förstudie & Implementation

Maximerar potential med beprövade och lönsamma lösningar.

Ta hjälp av Zynka när det är dags för utvecklings- eller implementationsprojekt. Vi har lång erfarenhet av att leda förstudier, upphandling och systemimplementation med stöd inom GIS, BIM, digitala tvillingar och uppkopplade byggnader.

Zynka har framgångsrikt försett bygg- och fastighetsbranschen med ny teknik och processer under lång tid. Med expertis inom IT-implementation säkerställer vi funktionalitet, förankring och affärscase för att du skall lyckas med din digitala utveckling.

Våra tjänster inkluderar:

 • Förstudie och Pilotprojekt
 • Upphandling
 • Implementering

Tillämpning

Datadrivna lösningar med bred tillämpning

För alla typer av organisationer:

 • Fastighetsutveckling
 • Byggprojektledning
 • Fastighetsförvaltning

Optimerar projektets alla delar:

 • Fastighetssystem
 • Geografiska informationssystem (GIS)
 • Byggnadsinformationsmodeller (BIM)
 • Sensorer och uppkopplad byggnad
 • Business Intelligence och dataanalys

Anpassade digitala verktyg för ökad produktivitet:

 • Visualiseringar
 • Analyser
 • Mängdning
 • Schemaläggning
 • Prognostisering

Fördelar

Digitala metoder som driver framgång

Ta din verksamhet till nästa nivå. Med Zynkas beprövade lösningar får du möjlighet att arbeta datadrivet för en trygg, lönsam och hållbar fastighetsaffär.

Effektiv verksamhetsstyrning med välgrundad kännedom om den aktuella situationen.

Optimerat beslutsfattande med hjälp av rådgivning och insikter baserade på data.

Minskat klimatavtryck genom insikter grundade i data.

Ökad effektivitet genom väldokumenterade krav och processer.

Kontakta oss

Vi ser fram emot att höra från dig!

Lösningar

KONTAKTA OSS
x