Hur man framgångsrikt implementerar en digital tvilling

Vad är viktigast att ha koll på och vilka fallgropar ska ni undvika? Vi reder vi ut vad ni behöver veta.

I tredje delen av bloggserien om digitala tvillingar i fastighetsbranschen reder vi ut vad du behöver för att framgångsrikt sätta igång med digitala tvillingar.

Dessa tvillingar representerar framtiden inom många branscher, inte bara fastighetsförvaltning. Men hur börjar resan? Hur vet man att tillräckligt mycket finns på plats i organisationen för att sätta igång? Hur säkrar man rätt kompetens och resurser internt, och vilka fallgropar kan undvikas? I denna blogg tittar vi närmare på de steg och den kunskap som behövs för att starta, implementera och engagera organisationen i förändringsarbetet.

Implementera en digital tvilling

Ta första steget

Alla resor börjar med ett första steg. Även digitaliseringsresan. Att våga ta det första steget är därför avgörande, men upplevs ibland svårare än det behöver vara. Visst kräver det planering och målmedvetenhet. Men ingen har all data på plats från början. Därför är det viktigt att börja kartlägga de resurser och tillgångar som redan finns och bygga vidare därifrån. Att fokusera på att upprätta ett digitalt register av befintlig data för att skapa överblick över dina tillgångar är därför en bra start.

1. Kartläggning och analys

Börja med att kartlägga era data, resurser och behov. Det är viktigt att börja med det som redan finns tillgängligt. Inkludera all relevant dokumentation, ritningar och övriga datamängder kopplat till beståndet eller dess verksamhet. Kom ihåg att all relevant information kan integreras i er digitala tvilling, oavsett filformat. Många väljer att testa nya lösningar i skarp miljö, till exempel genom pilotprojekt. Insikter från dessa projekt kan sedan återföras i organisationen och hjälpa vidareutveckling.

2. Målsättning och planering

När all befintlig information har samlats in digitalt är det dags att fastställa mål och delmål för verksamhetens transformationsprocess. Identifiera vilka områden i er verksamhet som har störst behov av optimering. Utvärdera vilka objekt som kräver regelbundna inspektioner, samt vilka aktiviteter som förbrukar mest resurser och hur en digital tvilling kan avhjälpa dessa. Analysera vilka delar av verksamheten som genererar mest intäkter och kostnader. Genom att prioritera och sätta upp mål skapar ni en strukturerad tidsplan för att följa och styra utvecklingen.

3. Samordning och implementering

När prioriteringar och målsättningar har fastställts är det dags att samordna alla tillgängliga resurser för att genomföra planen. Det är avgörande att alla involverade parter arbetar i harmoni för att säkerställa framgångsrik implementering och övergång.

”Påbörja din resa enkelt och utifrån din nuvarande position men framförallt, påbörja den. Många faller i fällan av överambition. Kartlägg utmaningar och möjligheter, resurser och tillgångar du redan har, och bygg en systematik över tid för hur du kan berika din digitala tvilling och din verksamhet. Det största misstaget man kan göra är att ägna alltför mycket tid och energi åt att utveckla en omfattande strategi med målet att samla in enorma mängder data, för att sedan inse att den verkliga utmaningen ligger i förändringar av arbetssätt för att få ut förväntade värden.” poängterar Petter Bengtsson, VD Zynka.

Låt verksamhetens behov styra

Det är lätt att låta sig svepas med av ny digital teknik och löften om storartade förbättringar eller känna stress över att konkurrenterna ligger digitalt före. Detta till trots måste denna typ av investering alltid utgå från den enskilda verksamhetens förutsättningar och dess målsättningar. Det blir därför kritiskt att ha koll på (eller åtminstone en plan för) följande:

Nyckeltal
Få full koll på vilka områden och aktiviteter som är intäktsbringande och kostnadsdrivande. Vilka nyckeltal i förhållande till kostnader och intäkter är viktiga att följa upp? Vet ni om alla areor i fastigheten är korrekta, eller finns det flera versioner som skapar förvirring? Existerar det schabloner vars avvikelser har stor påverkan? Att få ordning och reda på kostnads- eller intäktsdrivande faktorer är A och O.

Förankring i kärnprocesser
För att lyckas med förändringsarbete rekommenderar vi att börja smått med det som redan finns tillgängligt. Sträva efter att centralisera information för att överskådliggöra och effektivisera. Engagera personer i organisationen som är intresserade och villiga att driva och prova nya metoder och teknik, och sprid sedan framgångsrika arbetssätt i hela organisationen genom att vara tydlig med hur de nya arbetssätten är förankrade i kärnprocesserna.

Kompetens
Identifiera huvudprocesser och behovet av teknisk kompetens. Om den är otillräcklig, säkra stöd genom en pålitlig extern partner. Som fastighetsägare är det viktigt att äga kravställningen mot såväl interna behovsägare som externa leverantörer inom ett flertal kompetensområden. Kan man dessutom på ett pedagogiskt sätt tydliggöra syftet inom varje delprocess har man kommit en bra bit på vägen.

Struktur och uppföljning
Fokusera på verksamhetens verkliga behov snarare än att enbart satsa på teknologi för digitaliseringens skull. Undvik att digitalisera utan nödvändiga processer och rutiner på plats. Tänk långsiktigt och se digitala investeringar som del av kontinuerliga förbättringar, samtidigt som ni beaktar intern motivation och ROI-beräkningar. Förändring uppnås först när människa teknik och process samspelar.

Vilka är de vanligaste utmaningarna?

  • Överväldigande mängder data: En förvaltningsorganisation hanterar enorma mängder information, och utan rätt verktyg och strategier kan det bli en utmaning att hantera och analysera informationen effektivt. Ett scenario kan vara en fastighetsförvaltare som implementerat sensorer överallt i en byggnad men kämpar med att tolka och agera på datan de samlar in.
  • Kultur och förändringsledning: Implementation av ny teknik kräver ofta förändrade arbetssätt vilket kan mötas av motstånd om organisationen inte är inkluderade och fullt ut förstår syftet. Ett scenario kan involvera ett bolag där medarbetare är skeptiska till de nya digitala metoderna och föredrar att hålla fast vid de traditionella, vilket skapar en utmaning för organisationen att anamma och dra full nytta av nya och ofta mer effektiva möjligheter och teknik.
  • Integration med befintliga system: Många fastighetsägare kämpar med att integrera digitala tvillingar med deras befintliga fastighetssystem och infrastruktur. Ett scenario kan vara en fastighetsägare som vill implementera digitala tvillingar men stöter på kompatibilitetsproblem med äldre system som styr allt från ventilation till hyresadministration.

Trendspaning

Vi befinner oss ett decennium in i den mer avancerade digitaliseringens era. Framtiden pekar mot mer integrerade och intelligenta system, avancerade mätinstrument och smarta lösningar. Vi kommer att se fastigheter som självständigt kan optimera sin energiförbrukning, och där interaktionen med byggnaden samt dess invånare och användare blir allt mer sofistikerad. Visst låter det fantastiskt spännande? Men innan vi blir för begeistrade ska vi börja från början och få koll på grundstrukturen som är en förutsättning för all form av interoperabilitet och intelligens. För att sedan fokusera på att optimera fastigheter och processer. Det är här det blir riktigt intressant framåt.

AI kommer snart fungera som en naturlig del i att tillhandahålla insikter och beslutsunderlag om våra tillgångar. Exakt hur blir intressant att följa, men säkert är att det ligger en spännande framtid framför dem som redan nu tar steget och börjar arbeta digitalt med digitala uppkopplade byggnader.

I denna tredje del av vår bloggserie om Digitala Tvillingar inom fastighetsbranschen, har vi delat med oss av värdefulla tips för att förbereda, starta eller avancera på sin digitala utvecklingsresa. Härnäst lyfter vi fram ett framgångsrikt kundcase på samma tema. Missa inte det!

Reflektera gärna kring vad en digital tvilling skulle innebära för din organisation.

  • Hur kan en digital tvilling bidra till att optimera dina projekt?
  • På vilka sätt kan datadrivna insikter förbättra förvaltningen av dina fastigheter?
  • Vilka steg kan du ta för att utvärdera och digitalt optimera ditt arbete?

Vill du veta mer om hur du kan maximera nyttan av digitala tvillingar för att transformera ditt arbete och optimera lönsamheten? Vi älskar utmaningar. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation eller läs mer på vår hemsida.

Andra
bloggar

Blogg

16 februari 2024

Därför är digitala tvillingar nyckeln till framgång

Blogg

24 januari, 2024

Digitala tvillingar i fastighetsbranschen

Blogg

13 september, 2023

Mer kontroll med öppna data

KONTAKTA OSS
x