Bli en digital förvaltare med Zynka

Zynkas fastighetssystem med digitala byggnader hjälper dig att använda data på rätt sätt och optimera din fastighetsförvaltning genom hela livscykeln och alla projekt.

Samla all byggnadsdokumentation på ett ställe för överblick och full kontroll, datadrivna insikter och hållbara fastigheter.

Tryggt och lönsamt

Maximera prestanda & produktivitet

Zynka hjälper fastighetsägare att samla all fastighetsrelaterad data på en plats och generera värdefulla insikter om sina fastigheter med hjälp av digital teknik. Vi är marknadsledande inom BIM, GIS och digitala lösningar för bygg- och fastighetsbranschen, och kan hjälpa dig fatta informerade beslut och optimera prestandan i din förvaltningsorganisation.

Vår långa erfarenhet av fastighet, bygg och IT låter oss hjälpa organisationer att hantera kritiska data och processer på ett organiserat och värdeskapande sätt med rådgivning och innovativa digitala verktyg för maximal effekt.

Med digitala byggnader får du tillgång till en digital tvilling av din fastighet, med kartor och ritningar, ytor och komponenter, dataintegration och analysverktyg.

Systemet möjliggör och effektiviserar arbetet med att identifiera, hantera och övervaka alla aktiviteter eller KPI:er som rör fastigheten, som prestandaindikatorer, underhåll, renoveringar och utvecklingsprojekt.

Oavsett om det gäller att optimera befintlig metodik eller utveckla ny så hjälper Zynka dig att lyckas med ditt förvaltnings- och utvecklingsarbete.

Tjänster

BIM & digitala tvillingar

Optimerade förutsättningar och säkra underlag.

Med Zynkas får förvaltningsavdelningen rätt stöd, underlag och förutsättningar, för ett effektivare arbetet med reducerade risker.

Som specialister inom IT och data, och med tillförlitliga metoder, hjälper vi från start till slut, oavsett om det gäller ombyggnation, nybyggnation eller förvaltning.

Våra tjänster inkluderar:

 • Kart & Ritningshantering
 • Utrymmen & Komponentregister
 • Dataintegration & Analys

Tjänster

1 / 3

Kart & ritningshantering

Effektivisera arbetsflödet med en geopositionerad karta och ritningsarkiv.

Zynka erbjuder en geopositionerad karta, och ett arkiv för ritningar och modeller som visualiserar all fastighetsinformation på en plats. Plattformen digitala byggnader tillhandahåller tillförlitlig och exakt fastighetsdata till fördel för fastighetsförvaltare och tekniker, och deras planering, arbetsflöden och resultat.

Det blir allt svårare för förvaltare att hantera och analysera mängden fastighetsdata. Ett system som digitala byggnader hjälper till att optimera byggnadens prestanda, produktivitet och hållbarhet, enkelt och tillgängligt.

Våra tjänster inkluderar:

 • Ritningsarkiv
 • GIS, BIM och Reality Capture Viewer
 • Mätbar Datainsamling och WMS-tjänster

Tjänster

2 / 3

Utrymmen & komponentregister

Visualiserad information för optimerade beslut.

Utifrån branschstandarder etablerar Zynka en digital kopia med geopositionerad rums- och komponentdata, baserat på dina befintliga data och behov. Beroende på lagrings- och kommunikationskrav publicerar vi informationen som dokument, modeller eller entitetsdata.

Via digitala byggnader ges en enkel tillgång till exakt och visualiserad information; allt på en plats. All data presenteras i navigerbar 3D-miljö, vilket gör det enkelt att se och analysera data.

Våra tjänster inkluderar:

 • Fastigheter och Byggnader
 • Areor och Utrymmen
 • System och Komponenter

Tjänster

3 / 3

Dataintegration & analys

Maximera fastighetens effektivitet med smart analys.

Digitala byggnader erbjuder smart multi-dataintegration, vilket möjliggör fullständig analys med integrerade data från olika källor, exempelvis från myndigheter, miljökällor och byggnadsautomatiseringssystem.

Genom att kombinera data från flera system får du en digital tvilling med en komplett översikt som främjar datadrivna insikter och beslutsfattande. Det säkrar att alla i din organisation har ständig tillgång till säker och uppdaterad information om fastigheten.

Våra tjänster inkluderar fullständig integration av data och system:

 • Produkt- och Miljödata
 • Underhålls- och Sensordata
 • Myndighets- och Finansiella Data

Tillämpning

Datadrivna lösningar med bred tillämpning

För alla typer av fastigheter:

 • Bostäder
 • Kommersiella fastigheter
 • Offentliga fastigheter
 • Industriella fastigheter

För alla typer av data:

 • Kartor och ritningar
 • Utrymmen och komponenter
 • Analyser och integrationer
 • Geopositionerade tillgångar
 • Byggnadsinformationsmodeller
 • Strömmande data i realtid
 • Fastighets- och byggregisterdata
 • Myndighetsdata

För alla typer av dataanalys, integration och hantering:

 • Kart- och ritningshantering
 • Markhantering
 • Komponenthantering
 • Plattform för dataintegration
 • Sensorer och uppkopplade byggnader
 • Energi- och klimatanalys
 • Analys av utrymme och användning
 • Föremålsövervakning

Fördelar

Digitala metoder är avgörande för din framgång

Ta ditt projekt till nästa nivå. Våra beprövade lösningar låter dig arbeta datadrivet för ett tryggt, lönsamt och hållbart projekt.

Lättillgänglig projektinformation som ger alla intressenter enkel tillgång till korrekta fakta.

Optimerat beslutsfattande och minimal onödig administration.

Reducerade risker, fel och skador på grund av bristande data och kommunikation.

Ökad effektivitet och bättre samarbete med dokumenterade krav och processer.

Kontakta oss

Vi ser fram emot att höra från dig!

Daniel Månsson
Chief Product Officer
Daniel.Mansson@zynka.se
+46 702 12 08 77

Lösningar