Full säkerhet med digital precision

Zynka säkerställer optimerade beslut med digital precision.

Vi hjälper kunder att skapa större värde i sina fastighetsutvecklingsprojekt genom datadrivna insikter och digitala lösningar.

Tryggt och lönsamt

Maximera värdet av data med digitala metoder

Zynkas tjänster för fastighetsutveckling är utformade för att hjälpa organisationer att optimera sin hantering av komplexa projekt med hjälp av digitala metoder.

Med digital precision kan vi eliminera skador, brister och fel som ofta uppstår på grund av bristfällig data och kommunikation, genom beprövade lösningar för datavalidering och analys.

I nära samarbeta med ditt team implementerar vi nya digitala processer, från de tidiga skedena av utvärdering och utveckling till design, konstruktion och slutligen överlämning.

Vi hjälper er att identifiera och samordna data för informativt beslutsfattande.

Vad vi gör

GIS & IT-ledning

Skapa momentum och ökad lönsamhet med GIS.

Zynka är digitala branschexperter som hjälper företag att utveckla sin verksamhet och sina projekt med BIM- och GIS-lösningar, för säker framdrift och effektiva beslut.

Vi tillhandahåller strategiskt stöd och beprövade digitala lösningar som optimerar processer och informationsflöden för alla typer av bygg-, infra- och fastighetsprojekt.

Zynka hjälper dig att accelerera strategiska utmaningar liksom operativa projekt inom fastighetsutveckling, bygg- och anläggning samt fastighetsförvaltning.

Våra tjänster inkluderar:

 • Inventering & Datainsamling
 • Koordination & Informationshantering
 • Analys & Ledningsstöd

Vad vi gör

1 / 3

Inventering & datainsamling

Digitaliserade inventeringar och automatiserade processer.

Med den senaste digitala tekniken gör vi det möjligt för bygg- och infrastrukturbranschen att avancera sina processer för inventering och informationshantering samt nå effektiv kommunikation och fildelning för alla intressenter.

Vi stödjer projektledning i alla faser och hanterar projekt av alla storlekar. Genom att omvandla verkligheten till tillgängliga modeller skapar vi validerade kartor eller ritningar över platser eller byggnader, som är skräddarsydda för dina specifika behov.

Våra tjänster inkluderar:

 • Byggnadsdokumentation
 • Datavisualisering
 • BIM-Modeller
 • Digitala Tvillingar

Vad vi gör

2 / 3

Koordination & informationshantering

Maximera produktivitet och innovation med rätt struktur

Med Zynka får du digitala informationsstrukturer skräddarsydda efter dina behov, som underlättar affärskritisk dokumentation och administration och säkerställer framgångsrikt samarbete mellan intressenter.

Säkra att ditt projekt har tillgång till korrekt och uppdaterad information som ger projektledningen större kontroll och lönsamma resultat.

Våra tjänster inkluderar:

 • Projekteringsanvisning
 • Datavalidering
 • Projektkoordinering
 • Mängdning

Vad vi gör

3 / 3

Analys och ledningsstöd

Ge projektledningen rätt förutsättningar för framgång.

Optimera er förmåga att prioritera arbetsinsatser och driva framsteg i projektet med datadrivet beslutsstöd från Zynka.

Vi hjälper beslutsfattare att förstå och agera på datadrivna insikter för optimala resultat. Med rätt information från början har du större kontroll och kan arbeta mer produktivt, som ledare och projektgrupp.

Våra tjänster inkluderar:

 • Ritnings- och Modellgranskning
 • Arearapporter
 • Mängdberäkningar
 • Klimatberäkningar

Tillämpning

Datadrivna lösningar med bred tillämpning

För alla bygg- och infrastrukturprojekt:

 • Stadsplanering
 • Fastighetsutveckling
 • Infrastrukturprojekt
 • Industrietableringar
 • Vindkraftsparker

Fördelaktigt i alla faser:

 • Planering
 • Design
 • Projektering
 • Produktion
 • Drift

Anpassade digitala verktyg för ökad produktivitet:

 • Visualiseringar
 • Analyser
 • Mängdning
 • Schemaläggning
 • Prognostisering

Fördelar

Digitala metoder är avgörande för din framgång

Ta din verksamhet till nästa nivå. Med Zynkas beprövade lösningar får du möjlighet att arbeta datadrivet för en trygg, lönsam och hållbar fastighetsaffär.

Enkel tillgång till data
för uppdaterad och säker information om ditt projekts status.

Optimerat beslutsfattande
och minimal administrativ tid.

Minskade risker,
fel och skador på grund av bristande kommunikation.

Ökad effektivitet
genom väldokumenterade krav och processer.

Kontakta oss

Vem ska du kontakta?

Pernilla Frost
Area Manager Infrastructure Services
Pernilla.Frost@zynka.se
+46 730 45 69 84

Lösningar

KONTAKTA OSS
x