Öka lönsamheten med digital precision.

Vi säkrar informationen, du leder projektet.

Med Digital Buildings får du full koll i alla ombyggnadsprojekt, oavsett storlek eller komplexitet. Vi vägleder dig mot lönsamma, effektiva och klimatsmarta projekt. 

Tryggt och lönsamt

Driv ditt projekt säkrare och smartare

För att lösa ombyggnadsutmaningar smart och lyckas med lönsamma projekt, måste du lära dig maximera möjligheterna med digitala verktyg. Många av dagens renoveringsprocesser är fortfarande fragmenterade och ineffektiva på grund av många aktörer och separata inventeringar, vilket medför onödiga platsbesök och störningar i verksamheten, och en generell ineffektivitet. Ofta blir den insamlade datan också svårtillgänglig.  

Om du istället skulle samla all projektdata och kommunikation på ett ställe; ritningar och modeller, inventering och återbrukskrav? Det skulle ge direkt effekter i form av lägre risker och fel och färre onödiga platsbesök för att komplettera information.  

Med Zynka får du en enhetlig lösning som är enkel att använda för hela projektteamet – med fokus på inmätning, modellering och tillgängliggörande av digitala modeller och information. Lösningen passar alla typer av renoverings-, ombyggnads-, och tillbyggnadsprojekt som bostäder, kommersiella, offentliga och industriella fastigheter. Den är applicerbar i projektets alla faser, från design och projektering till produktion och drift och ger direkt verkan.  

Vill du veta mer hur du kan effiktivisera planering, styrning och kommunikation i ditt projekt? Hör av dig, vi berättar gärna mer.

Tjänster

Digital precision i renovering, ombyggnad, tillbyggnad

Optimerade förutsättningar med säkra data via inmätning, skanning och digital tvilling.

Vi hjälper dig att samla och kvalitetssäkra all projektdata; ritningar och modeller, inventering och återbrukskrav i ett användarvänligt gränssnitt för hela projektgruppen. Datat publiceras i Digital Buildings, Zynkas webbaserade plattform som bygger på en geopositionerad datastruktur och som hanterar skanningsdata, ritningsfiler och modeller.  

Våra tjänster inkluderar:  

 • Inmätning & Skanning 
 • Databearbetning & modellering 
 • Digital tvilling i Digital Buildings 

Tjänster

1 / 3

Inmätning och skanning

Snabb och kvalitetssäker datainsamling för full kontroll och exakta ritningsunderlag.

Med vår avancerade skanningsteknik garanterar vi noggrann och kostnadseffektiv insamling. Vi prioriterar kvalitet, vilket resulterar i detaljerade punktmoln och realistiska 3D-miljöer.

Våra tjänster inkluderar: 

 • Mätning av byggnader (invändigt), fasader och tak för att uppdatera ritningsunderlag. 
 • Mätning för att skapakvalitetssäkrad byggnadsdokumentation, ritningar och relationshandlingar. 
 • Validering och justering av befintliga modeller och ritningsunderlag. 

Tjänster

2 / 3

Databearbetning och modellering

Precisa underlag som eliminerar kostsamma fel och dyra ändringar.

Vi bearbetar mätdata för att passa dina unika behov och levererar både 2D-ritningar och detaljerade 3D-modeller. Kvalitetssäkring av inventerade data och generering av 3D-modell utifrån punktmolnet görs av Zynkas informationssamordnare. Vi inkluderar befintliga data i modellen eller förbereder den så att du kan komplettera den med ytterligare information.

Vårt team på Zynka ser till att data kvalitetssäkras och att personuppgiftskänslig information avidentifieras för att uppfylla gällande dataskyddslagar. Zynka genomför alltid en noggrann kvalitetssäkring och förädling av samlade data för högkvalitativa och pålitliga relationshandlingar.

Våra tjänster inkluderar:  

 • Avidentifiering av personuppgiftskänsliga data  
 • Kvalitetssäkring och förädling av data
 • Kvalitetssäkrad relationshandling 

Tjänster

3 / 3

Digital tvilling i Digital Buildings

En användarvänlig digital tvilling som förenklar samarbete och effektivitet inom projektgrupp och mellan discipliner.

I nästa steg samlar Zynka all skannad och bearbetad information och laddar upp som en digital tvilling av projektet i Digital Buildings. Därefter kan alla i projektgruppen fortsätta att samla, ändra och dela information inom gruppen. Med Digital Buildings har alla enkel tillgång till korrekt och uppdaterad informationen, vilken också effektiviserar kommunikation och samarbete, och underlättar för förfrågningsunderlag.  

Våra tjänster inkluderar:  

 • Digitala platsbesök 
 • Digital projektkommunikation 
 • Datavalidering & Mängdning 

Tillämpning

Datadrivna lösningar med bred tillämpning

För alla typer av ROT-projekt:

 • Bostäder
 • Kommersiella fastigheter
 • Offentliga fastigheter
 • Industriella fastigheter

Optimerar projektets alla faser:

 • Design 
 • Projektering 
 • Konstruktion 
 • Produktion 
 • Drift 

Anpassade digitala verktyg för ökad produktivitet:

 • Visualiseringar
 • Analyser
 • Mängdning
 • Schemaläggning
 • Prognostisering

Fördelar

Fördelar med Digital Buildings i ROT-projekt

Hjälp dina projekt till nästa nivå med Zynkas beprövade lösningar för datadrivna processer, digitala platsbesök och effektivare kommunikation.   

Enkel tillgång till data Alltid en exakt och aktuell digital tvilling med möjlighet till digital inventering och återanvändning direkt i plattformen, samt detaljerad information om återanvändningsmöjligheter.

Ökad effektivitet Information om status, mängder, bedömningar samlas och görs tillgängligt för alla i projektet. Intressepunkter används för kommunikation och inventering direkt i modellen.

Digital kraftProcesser och verktyg för digitala platsbesök, digital inventering och digital återbruksinventering, för trygga och lönsamma projekt.

Digital precisionMätverktyg direkt i punktmolnet och intressepunkter för kommunikation och inventering för att arbeta funktionellt, smart och säkert.

Kontakta oss

Vi ser fram emot att höra från dig!

Pontus AronssonAffärsutvecklare
pontus.aronsson@zynka.se

Thea NäsströmProjektledare
thea.nasstrom@zynka.se

KONTAKTA OSS
x