Säkrare momentum och starkare prestanda

Zynka möjliggör för optimerade beslut med digital precision.

Vi hjälper kunder att optimera sin verksamhet, öka effektiviteten och minska kostnader. Med våra lösningar kan de fatta beslut baserade på data, följa utvecklingen i realtid och säkerställa lyckade projekt.

Tryggt och lönsamt

Maximera värdet av data med digitala metoder

Zynkas tjänster för byggprojektledning är utformade för att hjälpa organisationer att optimera sin hantering av komplexa projekt med hjälp av digitala metoder.

Med digital precision kan vi eliminera skador, brister och fel som ofta uppstår på grund av bristfällig data och kommunikation, genom beprövade lösningar för datavalidering och analys.

Vi arbetar nära ditt team för att implementera nya digitala processer, från tidiga skeden till projektering, produktion och slutligen överlämning.

Vi hjälper er med att identifiera, samordna och kommunicera data för informativt beslutsfattande. Låt oss hjälpa er i ert nästa projekt.

Vad vi gör

BIM & IT-ledning

Säkra momentum och projektresultat med BIM.

Med Zynkas expertis får projektledningen rätt stöd, underlag och information, för en effektivare projektledningsprocess och förbättrade utsikter.

Oavsett om det handlar om en småskalig bostadsbyggnad eller ett storskaligt komplex projekt, stödjer Zynka beslutsfattare och team med administration, projektstruktur och tekniska implementeringar.

Våra tjänster inkluderar:

 • Inventering & Datainsamling
 • Koordination & Informationshantering
 • Dataanalys & Beslutsstöd

Vad vi gör

1 / 3

Inventering & datainsamling

Rätt förutsättningar med digitala processer och enkla informationsutbyten.

Stärk ditt projekt med en digital projektplattform med all data och anvisningar samlat för effektiva informationsflöden och beslutsfattande.

Vi hjälper beslutsfattare att få det rätt från början och leverera pålitliga, lönsamma och hållbara projekt. Med beprövade lösningar och tekniker säkerställer vi att beslutsfattare kan kommunicera, planera, följa upp och säkra leveranser för alla intressenter och skeden.

Våra tjänster inkluderar:

 • Byggnadsdokumentation
 • Datavisualisering
 • BIM-Modeller
 • Digitala Tvillingar

Vad vi gör

2 / 3

Koordinering & informationshantering

Maximera produktivitet och innovation.

Med Zynka får du en digital informationsstruktur som är skräddarsydd efter dina behov, och som underlättar affärskritisk dokumentation och administration för att säkerställa ett framgångsrikt samarbete mellan alla intressenter.

Säkra att ditt projekt har tillgång till korrekt och uppdaterad information som ger projektledningen större kontroll och lönsamma resultat.

Våra tjänster inkluderar:

 • Projekteringsanvisning
 • Datavalidering
 • Projektkoordinering
 • Mängdning

Vad vi gör

3 / 3

Analys & beslutsstöd

Ge projektledningen rätt förutsättningar för framgång.

Optimera er förmåga att prioritera arbetsinsatser och driva framsteg i projektet med datadrivet beslutsstöd från Zynka.

Vi hjälper beslutsfattare att förstå och agera på datadrivna insikter för optimala resultat. Med rätt information från början har du större kontroll och kan arbeta mer produktivt, som ledare och projektgrupp.

Våra tjänster inkluderar:

 • Ritnings- och Modellgranskning
 • Arearapporter
 • Mängdberäkningar
 • Klimatberäkningar

Tillämpning

Datadrivna lösningar med bred tillämpning

För alla bygg- och infrastrukturprojekt:

 • Bostäder
 • Kommersiella
 • Offentliga
 • Industriella

Fördelaktigt i alla faser:

 • Planering
 • Design
 • Projektering
 • Produktion
 • Drift

Anpassade digitala verktyg för ökad produktivitet:

 • Visualiseringar
 • Analyser
 • Mängdning
 • Schemaläggning
 • Prognostisering

Fördelar

Digitala metoder är avgörande för din framgång

Ta din verksamhet till nästa nivå. Med Zynkas beprövade lösningar får du möjlighet att arbeta datadrivet för en trygg, lönsam och hållbar fastighetsaffär.

Enkel tillgång till data
för uppdaterad och säker information om ditt projekts status.

Optimerat beslutsfattande
och minimal administrativ tid.

Minskade risker,
fel och skador på grund av bristande kommunikation.

Ökad effektivitet
genom väldokumenterade krav och processer.

Kontakta oss

Vem ska du kontakta?

Joakim Karlsson
Area Manager Building Services Gothenburg
joakim.karlsson@zynka.se
+46 76 310 06 48

Maxamed Abdiraxman
Area Manager Building Services Stockholm
maxamed.abdiraxman@zynka.se
+46 737 10 69 32

David Wesström
Area Manager Building Services Malmö
david.wesstrom@zynka.se
+46 79 585 22 58

Lösningar

KONTAKTA OSS
x